Je pravda, že šach robí deti bystrejšími?

Som veľmi rád, že vyučovanie šachu v škôlkach a školách je stále viac rozšírené, napriek tomu si stále veľa ľudí kladie túto otázku. Pozrime sa, čo je na tom pravdy.

SmartGirlPlayingChessPred vytvorením tohto vyučovacieho šachového programu sme detailne skúmali tento problém a preštudovali súvisiace vedecké štúdie, ktoré sú už, našťastie, dostupné pre každého na internete. Teraz by som ich rád metodicky zosumarizoval a vysvetlil ich jasnejšie prostredníctvom príkladov. Dúfam, že po prečítaní tohto blogového príspevku získa ešte viac ľudí chuť učiť – a samozrejme učiť sa – hrať šach.

Avšak rád by som zdôraznil, a to úplne na začiatku, že výučba šachu v škole nie je o profesionálnom športe, ale podobne ako iné školské predmety, je užitočná pre každého žiaka a slúži na dosiahnutie presne stanovených cieľov v jeho vývoji.

Tak sa pozrime, čo šach rozvíja. Začnime so všeobecne známymi vecami:

Logické myslenie

Snáď prvé slovo, ktoré prebehne našou mysľou pri slove šach je stratégia, vzhľadom na to, že počas šachovej partie sa riadime niekoľkými dôležitými strategickými pravidlami. Tými sú napríklad vývin v otvorení, umiestnenie kráľa do bezpečia, využitie slabých a silných bodov. To všetko si vyžaduje logické a predvídavé myslenie, ktoré je tiež veľmi dôležité, ak chceme vybrať jeden z niekoľkých možných ťahov alebo plánov, ktoré môžu rozhodnúť o výsledku partie.

Pamäť, rozoznávanie schém

Už som mnohokrát počul, že ľudia, ktorí hrajú šach, majú dobrú pamäť. Predovšetkým, šachisti poznajú veľa variant v otvorení, využívajú množstvo typických kombinácii, a dokonca dokážu hrať šach aj bez šachovnice, naslepo. Hoci sme sa nenarodili s týmito schopnosťami, môžeme ich získať hraním a trénovaním šachu a takto získané schopnosti vieme využiť aj v iných oblastiach života.

Sústredenie, koncentrácia, pozornosť

Šachista počas celej hry sa neustále zameriava na to, aby dal mat, mal kráľa v bezpečí, či získal materiálnu prevahu. Ak sa naša koncentrácia oslabí a urobíme čo i len jeden ťah bez rozmyslu, môžeme prehrať celú partiu. Trest môže prísť veľmi rýchlo, čo je silný podnet, aby sme zostali neustále sústredení.

Schopnosť učiť sa

Niet divu, že šach rozvíja matematické schopnosti, pretože počet možných ťahov a následné zmeny pozície vyžadujú množstvo prepočtov. Avšak výskumy ukázali značný pokrok v každej oblasti vzdelávania, čo ani nie je prekvapením pri očividnom celkovom rozvoji myslenia, pamäti a pozornosti. Zvlášť dobré výsledky možno dosiahnuť v oblasti čitateľskej schopnosti, čo má dopad na viac problémov súčasnosti.

Analýza, plánovanie

Pozíciu je potrebné neustále analyzovať a hodnotiť. Na  dosiahnutie víťazstva musia byť vykonané krátkodobé alebo dlhodobé plány. Šach rozvíja tieto schopnosti hravým spôsobom, deti sa rýchlo naučia, že ťahy založené na pláne sú oveľa úspešnejšie ako tie, ktoré sú vykonané impulzívne.

Teraz si pozrime menej známe oblasti, ktoré môžu byť rozvinuté šachom.

Predstavivosť, vizualizácia

Deti si najprv predstavujú pohyby kameňov. Rozpoznanie typických pozícií a kombinácií je tiež založené na vizualizácii. V priebehu neustáleho precvičovania sú tieto schopnosti rozvíjané do takej miery, že väčšina detí bude schopná hrať krátku partiu naslepo.

Tvorivosť

Pre deti sú výnimočné situácie, keď môžu svoje vlastné nápady realizovať do takej miery, ako v šachu. Iniciatíva, schopnosť rozhodnúť sa hrá naozaj dôležitú úlohu pri dosiahnutí víťazstva. Realizovanie svojich vlastných nápadov, napríklad v podobe malých kombinácii, im prináša zvláštne potešenie.

Vlastná motivácia

Hľadanie najlepšieho ťahu, plánu a víťaznej kombinácie znamená trvalú výzvu. Ak chceme poraziť silnejšieho súpera, musíme sa zdokonaľovať. Dokonca aj prehratá partia môže byť dôležitou motiváciou pred ďalšou partiou, lebo nás nabáda pracovať na našom rozvoji, a očakávať následné zlepšenie.

Trpezlivosť, zdvorilosť

Zostať pokojný a sedieť na jednom mieste počas aj dlhšej šachovej partie je skutočnou skúškou trpezlivosti, posilňujúcou nervovú sústavu. Nemali by sme ťahať unáhlene, ale najprv by sme mali zvážiť dôsledky ťahu. Je prekvapením, že deti hrajúce šach sú schopné prijať víťazstvo alebo prehru so cťou.

Na záver si pozrieme, aké sociálne výhody šach ponúka

Spoločenský kontakt

Pozoruhodné je vytváranie šachovej komunity na školách. Šachové partie možno hrať na mnohých miestach a bez ohľadu na vek, pohlavie, či rasu detí. Šach poskytuje deťom, ktoré sú introvertné a nepodávajú dobré výkony na hodinách telocviku, príležitosť presadiť sa a začleniť sa do spoločnosti.

Otvára nový svet

Nie je nutné sa stať šachovým profesionálom, aby ste si šachom získali nových priateľov. Šach je medzinárodný jazyk, prostredníctvom ktorého môžete komunikovať prakticky kdekoľvek na svete.

Šach nie je drahý

Jediné, čo potrebujete k hre je šachovnica, šachová súprava, možno hodiny a už máte možnosť hrať so svojimi priateľmi, či už v parku, v škole alebo doma so svojou rodinou. Môžete však hrať aj so svojim počítačom. Na serveri LearningChess.net môžete hrať proti človeku alebo počítaču, prípadne sa zúčastniť niektorých kurzov, dokonca aj bez prítomnosti učiteľa.

Šach je zábava

Skúste to. Zahraj si a nauč sa šach s LearningChess.net.

Young chess player at a tournamentNa záver by som chcel zopakovať, že všetky vyššie uvedené myšlienky sú podporené moderným vedeckým výskumom, ktorý viete ľahko nájsť na internete. Odpoveď na otázku, ktorá je v nadpise tohto článku je jednoznačne áno. Na rozdiel od verejnosti sme presvedčení, že šach nie je šport pre bystrých ľudí, ale naopak ľudia hrajúci šach budú bystrejší. To je dôvod, prečo sa šach stal súčasťou školskej výučby vo viac ako 40 krajinách sveta a toto číslo neustále rastie.

Počas školského roku 2014/2015 je vyučovací proces na tomto serveri pre školy úplne bezplatný Záujemcovia sa môžu registrovať tu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *