INTRODUCING THE NEW CHALLENGES IN THE PLAY MENU

LearningChess introduced the new Play Menu, which gives a lot of new possibilities at playing chess. You can play different chess variants, practice giving mate, and play chess minigames. Needless to say that all of these are for free and even without registration.

The different chess variants, such as Loser’s Chess and Progressive Chess, improve your chess skills and, of course, gives you more fun.

Practice giving mate in typical endgame positions helps you finish the game with a sure hand quickly.

Chess minigames are especially useful for kids and beginners who want to learn chess in a fun way. Minigames typically have a limited number of pieces and allow a short, enjoyable game to be played with a basic set of rules to learn.

About the chess interface

You can select human and computer options with the WHITE and BLACK buttons. For example, if you set WHITE to computer and BLACK to human, you can play against the computer with black. You can change your color anytime with the SWAP button.

Buttons in the playing interface

Did you make one or more wrong moves? Use the UNDO button to go back to the previous positions.
You can set the computer strength with the LEVEL button from 1 to 5.
The NEW GAME button allows you to play again from the original starting position.

How to make a move?

It is easy. Click (or tap on mobile devices) on the piece you want to move, then click on the target square. The computer will not put the piece on this square if you accidentally want to make an illegal move. Please note that no drag and drop is available with the current interface.

We recommend trying all the games and minigames with reverse color on different levels.

Please find the game description below. Enjoy!

GAMES

Chess

Everybody knows that chess is one of the oldest and most popular board games, played by two opponents on a checkered board with specially designed pieces of contrasting colors, commonly white and black. If you want to know the rules, start our Level 1 – Beginner Course. You can find the brief history of chess here.

Loser’s Chess (Traditional)

The objective of this chess variant, also known as Losing chess, Antichess, Giveaway chess, etc., is to lose all of their pieces or be stalemated. Loser’s chess has several variants. The traditional one, which is also greatly preferred by most players, follows:

All the rules of regular chess apply, with the following exceptions:

 • Capturing is compulsory.
 • The king plays no special role – it can be taken, put, or left ‘en prise’.
 • Pawns can promote to the king.
 • The player wins if he cannot move, i.e., he has no pieces left, or his pieces are stalemated.

Progressive Chess (Scottish version)

The special feature in this chess variant is that the number of moves increases each turn. The game starts with White making one move. Then Black makes two consecutive moves, White replies with three, Black makes four, etc. The purpose is the same as in regular chess, giving checkmate.

Otherwise, all the rules of regular chess apply, with the following exceptions:

 • A check must be escaped from on the first move of a series. If this cannot be done, it is checkmate, and the game is lost.
 • En passant captures of pawns are allowed if the pawn in question moved two squares in one move, but no further, at some point during the last turn, but the capture must be made on the first move of a series.
 • If ten consecutive turns are played with no captures and no pawn moves, the game has declared a draw unless one of the players can force checkmate. This is the progressive chess equivalent of the fifty-move rule in orthodox chess.
 • If at any stage a player has no legal moves but is not in check, the game is a draw by progressive stalemate.

PRACTICE

Practice giving mate

You can practice giving mates in typical endgame positions, which helps you win the game easily with a huge material advantage.

Try your best to give mate in as few moves as you can. The numbers are theoretically the following from the given positions:

K + Q + R + K: 5 moves

K + 2R + K: 5 moves

K + Q + B + K: 6 moves

K + Q + N + K: 8 moves

K + Q + K: 11 moves

K + R + K: 15 moves

MINIGAMES

Chess minigames typically have a limited number of pieces and allow a short, fun game to be played with a basic set of rules to learn. Often minigames do not even include kings, and therefore the rules on how to win are very different from a full game of chess.

The minigames have simpler rules. Pieces move the same as they do in chess, but some special rules, such as promotion, en-passant, stalemate, etc., are excluded.

In chess, you win by checkmate, whereas in minigames, you might have to get a pawn to the other side or capture all of your opponent’s pieces to win.

We developed a unique engine to play minigames on the LearningChess site. Enjoy the games below and send us your ideas because we might add them to our collection. Also, try to play the minigames with both colors.

Pawn war

White goes first. The first person to reach the other side is the winner. You also win if you capture all of the opponent’s pawn or your opponent moves, and they have no moves left. As you might know, the pawn moves forwards one square (optionally two squares on its first move) and captures diagonally forwards one square by replacing the opponent’s piece.

King and Pawn War

White goes first. The winner is the first person to reach the other side with a pawn or king. You can also win if you capture your opponent’s king. Note that the king is a powerful piece in the endgame and should be advanced.

As you know, the pawn moves forwards one square (optionally two squares on its first move) and captures diagonally forwards one square by replacing the opponent’s piece. The king can move one square in any direction.

A Queen vs 8 Pawns

The pawns win if one safely reaches the other end or captures the queen. Arriving safely means arriving at the other end without being immediately captured. The queen wins if it captures all the pawns.

A Rook vs 5 Pawns

The pawns win if one safely reaches the other end or captures the rook. Arriving safely means arriving at the other end without being immediately captured. The rook wins if it captures all the pawns.

A Bishop vs 3 Pawns

The pawns win if one safely reaches the other end or captures the bishop. Arriving safely means arriving at the other end without being immediately captured. The queen wins if it captures all the pawns.

2 Knights vs 3 Pawns

A pawn moves first. The pawns win if one safely reaches the other end or captures the knights. Arriving safely means arriving at the other end without being immediately captured. The knights win if they capture all the pawns.

Queen vs Knight

The knight moves first. The goal is to capture the opponent’s piece. The queen has more chances, but despite that, it is an enjoyable game, which develops your chess knowledge,

King hunt

The starting position for White is the same as in the regular chess, but Black only has a lone king on its starting square e8. White’s goal is to checkmate the black king, while Black tries to achieve a stalemate.

ÚJ JÁTÉKOK AZ ONLINE SAKKSULIBAN (HUNGARIAN VERSION)

Számos új lehetőséggel bővült az Online Sakksuli „Játék a géppel” funkciója. Mostantól játszhatsz sakkváltozatokat (mint például a francia sakk), gyakorolhatod a mattadást tipikus végjátékokban, és kipróbálhatsz izgalmas minijátékokat is. Talán mondanunk sem kell, hogy mindezt ingyenesen adjuk, akár regisztráció nélkül is.

A különböző sakkváltozatok, mint a francia sakk vagy a lépésszám növelő sakk, fejlesztik a sakktudásod, és természetesen nagyon élvezetesek.

A mattadás gyakorlása nagyon fontos a tipikus végjáték állásokban (mint például király + bástya a király ellen), hiszen kezdőknél ezek gyakran előfordulnak. A feladatokkal megtanulhatod a gyors és biztonságos játszmabefejezést.

A sakk minijátékokat elsősorban gyerekeknek és kezdőknek ajánljuk, akik a sakklépéseket könnyed, játékos módon szeretnék elsajátítani. A minijátékokban általában kevés figura van a táblán, egyszerű szabályok vannak, így a játék rövid és rendkívül élvezetes.

A sakkszámítógép kezeléséről

A VILÁGOS és SÖTÉT gombokkal kiválaszthatod, hogy az egyes színekkel Te vagy gép játsszon. Például, ha világost számítógépre állítod, sötétet pedig „emberre”, akkor sötét színnel játszhatsz a komputer ellen. A színeket a CSERE gombbal fordíthatod meg, akár játszma közben is.

Kezelőgombok

Rosszat léptél? Használd a VISSZALÉP gombot, és máris újra próbálkozhatsz. Ezzel a módszerrel több lépést is visszavehetsz. A gép erősségét a SZINT gomb többszöri megnyomásával állíthatod be, 1 és 5 között. Az ÚJ JÁTÉK gombbal újra indul a játék, az eredeti kezdőállásból.

Hogyan lépj?

Nagyon egyszerű. Először kattints rá (vagy a mobil eszközökön érintsd meg) azt a figurát, amellyel lépni akarsz. Ezt követően kattints arra a mezőre, amelyre tennéd ezt a figurát. Ha véletlenül szabálytalant akarnál lépni, a komputer ezt nem engedi. Figyelje, mert jelenleg a figura húzása nem lehetséges.

Javasoljuk, hogy az összes játékot próbáld ki különböző erősségi fokozatokon, és fordított színekkel is.

Az egyes játékok leírásait az alábbiakban találod. Biztosak vagyunk benne, hogy nagyon fogod élvezni őket!

JÁTÉKOK

Sakk

Mindenki tudja, hogy a sakk az egyik legrégebbi és legnépszerűbb táblajáték. Két játékos játssza egy négyzetrácsos táblán, különleges figurákkal, amelyek ellentétes színűek, legtöbbször fehérek és feketék. A játék szabályait a Kezdő tananyagunkból sajátíthatod el, a sakk történetéről pedig itt olvashatsz (egyelőre még csak angolul).

Francia sakk (hagyományos)

Ennek a sakkváltozatnak az a célja, hogy leüttesd az összes figurádat, vagy patthelyzet alakuljon ki. A francia sakknak számos változata van. A hagyományos változatnak, amelyet a legtöbb játékos is játszik, a szabályai a következők:

Majdnem mindenben a sakkjáték szabályai az érvényesek, csak pár kivétel van:

 • Az ütés kötelező, ha lehetőség van rá. Ha egyszerre több figurát is üthetsz, akkor szabadon válaszhatod ki, hogy melyiket veszed le.
 • A királynak nincsen semmilyen különleges szerepe, azaz ugyanolyan, mint a többi. Leüthető, és nincs sakk és matt sem.
 • Pawns can promote to the king.
 • Az a játékos nyer, aki nem tud lépni, vagyis leütötték az összes figuráját, vagy pattba került.

Lépésszám növelő sakk (Skót verzió)

Ennek a játéknak a különlegessége, hogy az egyszerre megtehető lépések száma növekszik. A játék kezdetén világos lép egyet, majd sötét kettőt léphet közvetlenül egymás után. Világos erre három lépéssel válaszol, sötét néggyel, és így tovább… A játék célja ugyanaz, mint a sakkban, a mattadás..

Egyébként minden más szabály ugyanaz, mint a sakkban, az alábbi kivételekkel:

 • Sakknál megszakad a lépéssorozat, és rögtön a másik fél jön. Neki ki kell lépnie a sakkból, viszont ha ez nem lehetséges, akkor mattot kapott, és a játék véget ért.
 • Az En passant ütést csak a sorozat első lépéseként lehet megtenni.
 • Ha 10 lépésen keresztül nem történik ütés vagy gyaloglépés, akkor a mérkőzés döntetlen.
 • Ha bármikor a játékban az egyik fél nem tud lépni, akkor az eredmény döntetlen, pattal.

GYAKORLÁS

Gyakorold a mattadást!

Gyakorold a mattadást a leggyakrabban előforduló végjátékokban! Így majd könnyedén nyersz ezekben az állásokban.

Próbálj meg a lehető legkevesebb lépésből mattot adni! Az adott állásokban az elméleti minimumok a következők:

K + V + B + K: 5 lépés

K + 2B + K: 5 lépés

K + V + F + K: 6 lépés

K + V + H + K: 8 lépés

K + V + K: 11 lépés

K + B + K: 15 lépés

MINIJÁTÉKOK

A sakk minijátékokban legtöbbször kevés figura vesz részt, így gyors, élvezetes csatákat vívhatsz a számítógéppel, de akár a barátoddal is. A minijátékokban gyakran még király sincsen, ezért a játék céljai eltérők lehetnek a sakkétól.

A minijátékok szabályai egyszerűbbek. A figurák ugyanúgy lépnek, de néhány különleges szabály nem érévnyes, mint például az átváltozás, az en passant lépés vagy a patt.

A sakkban a mattadás a játék célja. Míg a minijátékokban lehet az, hogy át kell vinned egy gyalogot a túloldalra, vagy le kell ütnöd minden ellenséges figurát a győzelemhez.

Egy saját sakkmotort fejlesztettünk ezekhez a különleges szabályokhoz a LearningChess oldalán. Reméljük, hogy élvezni fogod az alábbi minijátékokat! Küld el nekünk ötleteidet, mert lehet, hogy bővítjük vele a játszható játékok körét!

Parasztháború

Világos kezd. Aki a gyalogjával eléri a másik oldalt, az a győztes. Akkor is nyersz, ha leütöd ellenfeled összes gyalogját, vagy nincs neki több lépése. Ahogy bizonyára tudod, a gyalog egy mezőt léphet előre (kiinduló helyzetből kettőt is), és átlósan előre üt, levéve ekkor az ellenfél figuráját.

Parasztháború királyokkal

Világos kezd. Aki a gyalogjával vagy királyával (!) eléri a másik oldalt, az a győztes. Akkor is nyersz, ha leütöd az ellenfeled királyát. Figyelj, a király erős figura a végjátékban, érdemes vele előrenyomulni!

As you know, the pawn moves forwards one square (optionally two squares on Ahogy bizonyára tudod, a gyalog egy mezőt léphet előre (kiinduló helyzetből kettőt is), és átlósan előre üt, levéve ekkor az ellenfél figuráját. A király minden irányba (átlósan is) egyet léphet.

Vezér 8 gyalog ellen

A gyalogok nyernek, ha valamelyikük biztonságosan eléri a túlsó oldalt vagy leüti a vezért. A biztonság itt azt jelenti, hogy nem üthetők le a belépés után rögtön. A vezér akkor nyer, ha leütötte az összes gyalogot.

Bástya 5 gyalog ellen

A gyalogok nyernek, ha valamelyikük biztonságosan eléri a túlsó oldalt vagy leüti a bástyát. A biztonság itt azt jelenti, hogy nem üthetők le a belépés után rögtön. A bástya akkor nyer, ha leütötte az összes gyalogot.

Futó három gyalog ellen

A gyalogok nyernek, ha valamelyikük biztonságosan eléri a túlsó oldalt vagy leüti a futót. A biztonság itt azt jelenti, hogy nem üthetőek le a belépés után rögtön. A futó akkor nyer, ha leütötte az összes gyalogot.

2 huszár 3 gyalog ellen

A gyalogok nyernek, ha valamelyikük biztonságosan eléri a túlsó oldalt vagy leüti a két huszárt. A biztonság itt azt jelenti, hogy nem üthetőek le a belépés után rögtön. A huszárok akkor nyernek, ha leütötték az összes gyalogot.

Vezér a huszár ellen

A huszár lép először. A cél mindkét oldalon azonos, az ellenfél figurájának leütése. A vezérnek természetesen jobb esélyei vannak, d ennek ellenére ez egy nagyon élvezetes játék, amelyek fejleszti sakktudásod.

Királyvadászat

Világos a sakk alapállásból indul, de sötétnek csak egy királya van e8-on. Világos célja a mattadás, míg sötét egyetlen esélye a patt.

Comments (3):

 1. Drake Dimsly

  August 12, 2022 at 9:58 pm

  How can the three pawns beat the 2 black knights ? at level 5

  Reply
  • Fenton Chess club

   November 18, 2022 at 9:06 am

   I put the chess software on my laptop and played one against the other making a study of it how each one moves against the other. So very enlightening . I have a spiral notebook of each game and moves and then I used the analysis function to study the game

   Reply
   • JohnnyP

    November 18, 2022 at 10:14 am

    Thank you for your comment, Fenton Chess Club. Please get in touch with us if you want to share your results with LearningChess fans (https://learningchess.net/contact).
    BTW, we plan soon to add new, exciting minigames to the Play menu.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *