Board Buddies in LogiQ Land
Developing STEM skills

>>> Jump to the Hungarian version (ugrás a magyar verzióra) >>>

We introduce the Board Buddies in LogiQ Land, our new handbook for parents and teachers written by Márk Szávin, our educational consultant at LearningChess.

With digital content

“Children of the Z and Alpha generations will face many new challenges in the future, and most of them will pursue careers that do not even exist today. The primary purpose of this book is to introduce games and exercises that develop creative thinking and thus enable children to tackle and solve unexpected, complex problems confidently.” – says Márk.

Problem Solving: The Flood

We choose chess as an environment which we find to be easily accessible for children. The problems arising on the chessboard are universal, so the skills can be more easily transferred to other domains where they can be used successfully. The development of mathematical logic, generalization, and thinking in systems are enormously helpful for grasping the essentials of STEM domains.

The five chapters of the book:

 • visuospatial skills
 • logic
 • problem solving
 • chess mathematics
 • algorithmic thinking.

To use this book, one would only need to be familiar with the basic movement of the chess pieces.

All of the games and puzzles can be used with children of different ages and abilities. The reader will receive an extensively tested material. The diagrams were made with our proprietary LogiQ Board, and all of them are attached in digital format. These can be loaded into the editor and are ready to use.

Board Buddies in LogiQ Land is meant to be the first part of a series. In the first part, we summarize the decade-long teaching experience of the author and LearningChess, which is based upon teaching tens of thousands of kids online and in schools as well.

Spatial Abilities: Puzzling Letters

LogiQ Board – Unleash your creativity!

LogiQ Board is a versatile teaching tool. Thanks to the wide variety of graphic elements, it can be used for creating exercises, puzzles, problems, or designing new board games. Using it encourages creativity and gives room for fantasy. One of the advantages is the whole array of new elements on the board, which does not only help to get the attention of children but will also help to sustain it. Besides, the instantly loadable and modifiable files significantly reduce the workload of preparing a lesson.

The LogiQ Board

How to use this book?

The primary purpose of this book is to encourage logical thinking and not the development of competitive chess skills. The emphasis is on enhancing specific skills like classifying, evaluating, and analytical thinking. The reader will find recommendations about the age of the target group as well as difficulty levels for each game and puzzle. These can be only referential since ‘average child’ is a rather abstract term. Certain puzzles can be presented to a four-year-old child, depending on the parent’s or teacher’s evaluation. The problems can be solved alone, in pairs, or even in small groups. The games are for two or more players.

It is worth considering to use the recommended text for children, just like the hints, which will help to use this book most efficiently.

You can find proposed variants for each example, so you can modify the level of difficulty or alter the goal of the game. Due to the flexibility of the exercises, the content is capable of covering multiple school terms.

Algorithmic thinking : Smart Steps Game

The material complements traditional skill development methods. It helps your child progress in everyday subjects, as it can be applied to math lessons as well as to various extracurricular activities.

Every minute of developing skills and abilities is well spent!

Technical requirements:

 • PC/Tablet with internet access for working alone or in small groups
 • projector or smart board for larger groups
 • LogiQ Board access (included in the price.)

Sample task from the book

Along with the appendix, teachers and parents will get enough material for multiple school terms. The book contains 9 games and 25 puzzles with hundreds of variants that were tested in practice. Each task and game comes with instructions, targeted age groups and development areas, hints for practical use, and task descriptions in the language of children. Let’s take a look at an example from the Problem Solving section.

Problem Solving: The Flood

Move the pieces the get to capture the flag with the Knight. No chess piece can touch the water. Complete the task in the least possible number of moves.

Hint:
Children who can’t write down the solution should arrange the pieces in a separate row, following the order of moves. In this row, the Knight should be omitted. The notation is important because it helps to keep tracking the steps of the solution.

Text for children:

Hally, the horse, is in trouble!
Help him get to the other side.

LogiQ Land is an adventurous place,
and Hally doesn’t like to be stuck in a maze.
But this time his luck might have run out,
as he cannot swim as good as a trout
.

A flood came in while they all slept at night,
but there is a patch of land in his sight.
If you help Hally’s friends, all move around,
he can safely get to the land that he found.

Strategy:
The problem can be reduced to a more simple one. How can the Knight reach a square which is in two steps diagonally? On an empty board, this takes four moves.

Now the solution requires more moves, as there are more pieces on the board:
K-N-R-R-N-B-N-Q-K-N and jump to the flag.

The Flood – Knight moves

Skills and abilities:
– Planning
– Reducing the problem
– Sequential thinking

Variation:
The more pieces involved, the more difficult the task gets. Making an asymmetrical board segment is a better practice; thus, the level of difficulty won’t increase exponentially.

About the author

Márk Szávin is a chess and logic teacher, author of different chess textbooks, and also classical music teacher and performer. He is a co-developer and instructor of a countrywide educational project in Hungary, initiated by the Eszterházy University of Eger. He is an ECU chess trainer and also plays competitively. Since 2017, he is the educational consultant of Learning Chess. All games and puzzles were tested in his teaching praxis, and he uses them daily. Márk introduces his book at the London Chess Conference 2019.

How to order?

The price of the book is $24.99 in PDF format. The price includes full access to the LearningChess Classic LogiQ Board and the tasks of the book in digital format.

Contact us to place an order. Please give your e-mail, full name and the number of copies. We will get in touch with you shortly.

Your copy

Hungarian version – magyar verzió

Szülők és tanárok figyelmébe ajánljuk “A Tábla Tesók nagy kalandjai” című új könyvünket, amelyet Márk Szávin, a LearningChess oktatási tanácsadója írt.

Digitális tananyaggal

“A most felnövekvő nemzedék számos új kihívással szembesül a jövőben, és többségük ma még nem létező munkakörökben fog dolgozni. Könyvünk célja ezért olyan feladatok és logikai játékok bemutatása, melyek a kreatív gondolkodást fejlesztve felkészítik a gyerekeket ismeretlen, váratlan problémák megoldására is” – mondja Márk.

Probléma megoldás – Árvíz

A helyzetek modellezéséhez a sakktáblát választottuk, amely a gyerekek számára játékos és egyszerűen megismerhető környezetet biztosít. A sakktáblán felmerülő problémák kellően általánosak ahhoz, hogy a megoldási stratégiákat más területeken is sikerrel lehessen alkalmazni. A rendszerszemlélet kialakítása a későbbi iskolaévekben nagyban megkönnyíti a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) készségek fejlesztését is.

A könyv öt fejezete a következő:

 • tájékozódás
 • logika
 • problémamegoldás
 • matematika a sakktáblán
 • algoritmikus gondolkodás

Könyvünk használatához csak az alap sakklépések ismerete szükséges.

A könyvben szereplő feladatokat, logikai játékokat több korosztállyal teszteltük az elmúlt években, így nyerték el végleges formájukat. Az ábrákat az általunk kifejlesztett LogiQ Board programmal készítettük. Mellékletben rendelkezésre bocsátjuk az ábrákat és a grafikus elemeket digitális formában is, amelyek a LogiQ Board programba betöltve azonnal kipróbálhatók, illetve képként nyomtathatók.

A Tábla Tesókat egy sorozat első részének szánjuk. Ebben az író és a LearningChess tíz éves pedagógiai tapasztalatát összegezzük, amelyet több tízezer gyerek online és iskolai sakktanításával alapoztunk meg.

Tájékozódás: Betű kirakós

A LogiQ Board egy változatosan felhasználható oktatási segédeszköz. A grafikus elemek széles tárházának köszönhetően alkalmas feladatok, rejtvények készítésére, megoldására, valamint új játékok tervezésére is. Használata kreativitásra ösztönöz és teret enged a fantáziának. Egyik legnagyobb előnye, hogy a sakktáblán új elemek jelennek meg, amelyek segítenek a gyerekek figyelmének megragadásában és fenntartásában. Emellett, mivel minden feladat elmenthető és betölthető, a foglalkozásokra való felkészülést is nagyban megkönnyíti.

LogiQ tábla

Hogyan használjuk a kiadványt?

A játékok és feladatok a logikus gondolkodás fejlesztésére szolgálnak, nem céljuk a versenyszerű sakkozásra való felkészítés. A célzott oktatásnál figyelembe vehetők a feladatoknál megadott fejlesztési területek (vizualizáció, mintafelismerés, tervezés stb.).
A feladatoknál szereplő életkori ajánlások átlagos képességű gyerekekre vonatkoznak. Az átlag azonban elvont fogalom, “átlagos gyerek” valójában nincsen, ezért a könyv akár már négy éves kortól is használható, a gyerek képessége és a pedagógus, szülő döntése szerint. Az egyes feladatok egyénileg vagy kiscsoportos keretek között is megoldhatók, a játékok általában kétszemélyesek.

Érdemes figyelembe venni a gyerekek számára megfogalmazott feladatszövegeinket, valamint a tippeket, amelyek segítenek a könyv hatékony alkalmazásban.

Minden feladatnál és logikai játéknál több variációs lehetőséget sorolunk fel, amelyek megváltoztathatják az elérendő célt és/vagy módosíthatják a nehézségi szintet. A pedagógus és a szülő így akár több tanéven keresztül is tudja használni tananyagainkat.

Algoritmikus gondolkodás – A tekercs titka

Könyvünk a készség- és képességfejlesztés hagyományos tantárgyait kiegészíti, azok tartalmának elsajátítását nagyban megkönnyíti. Az anyagok matematika órára éppen úgy beilleszthetők, mint a délutáni játékidőbe, sakk- és játékszakkörbe.

A fejlesztésre fordított idő mindig megtérül!

Javasolt technikai feltételek:

 • egyéni és kiscsoportos foglalkozáshoz számítógép internet eléréssel,
 • nagycsoportos foglalkozáshoz e mellett érdemes projektort vagy smart board-ot is használni,
 • opcionális LogiQ Board hozzáférés (a könyvvel együtt megkapják a vásárlók).

Mintafeladat a könyvből

A gyerekek több iskolaévre elegendő feladatot kapnak az öt fejezetből, és a példatárból. A könyv kilenc játékot, huszonöt feladatot és ezek több száz variációját tartalmazza, amelyek mindegyikét a gyakorlatban is teszteltük. Minden játékhoz és feladathoz megadjuk a javasolt korosztályt, fejlesztési területeket, hasznos tippeket, variációkat és egy lehetséges leírást a gyerekek nyelvén. Nézzünk most meg egy mintafeladatot a könyvből!

Feladat: Árvíz
szint: ♚♚♚
életkor: 7+

A figurák átrendezésével el kell juttatni a huszárt a vele szemközti sarokba a körülzárt táblarészen. Innen ezután ki kell ugrania a zöld területre. Az átrendezés szabályos sakklépésekkel történik. A körülzárt területről a figurák nem léphetnek ki, csak a huszár a legutolsó lépésével. Ezt a lehető legkisebb lépésszámban kell megtenni.

Ajánlott szöveg gyerekeknek: Árvíz a sakktáblán! Szegény paripa az éhezéstől már alig áll a lábán, ezért szeretne átjutni a fűvel teli zöld szigetre. Írd le, milyen sorrendben engedjenek utat neki a figurák, hogy átugorhasson az új legelőre! Köztudott, hogy a sakkfigurák nem szeretik a vizet és csak szabályosan lépnek.

Tippek
Az írni még nem tudó gyerekek rakják ki olyan sorrendben a figurákat, ahogy azok ellépnek a ló elől (tehát a ló maga kihagyható). A megoldás lejegyzése fontos, mert így el lehet kerülni, hogy egy sikertelen próbálkozás után teljesen elölről kelljen kezdeni a feladatot.

A feladat visszavezethető egy egyszerűbb problémára. Hogyan éri el a huszár a tőle átlós irányban lévő második mezőt? Ez üres táblán négy lépésből áll:

Árvíz – Huszárlépések

Mivel a feladatban a huszár minden lépésének először helyet kell csinálni, így a probléma megoldásához most több lépés szükséges.

Fejlesztési területek
– tervezés
– probléma részekre bontása
– szeriális gondolkodás

Variációk
A figurák számának és a felhasznált terület növelésével a feladattípus szinte hatványozottan nehezedik. Lehet viszont aszimmetrikus területet is kialakítani, így a feladat nehézsége alig változik.

Megoldás: K-H-B-B-H-F-H-V-K-H és ugrás a zöld mezőre

A szerzőről

Márk Szávin sakk-, logika-, valamint zeneművész tanár, általános iskolai tankönyvek írója. Az Eszterházy Károly Egyetem által indított Komplex Alapprogram Logikaalapú Alprogramjának fejlesztője és képzője. Az Európai Sakkszövetség által akkreditált sakkedző, versenysakkozó. Rendszeres előadó nemzetközi iskolai sakk-konferenciákon, és évek óta a LearningChess oktatási tanácsadója. A könyvben szereplő feladatokat és játékokat saját tanítási gyakorlatában fejlesztette ki, tesztelte és alkalmazza a mai napig.

Az oktatócsomag ára (csomagonként, bruttó):
4 950 Ft – 1 példány esetén
4 450 Ft – 2-9 példány esetén
3 950 Ft – 10 vagy e fölötti példány esetén

Írj nekünk, ha érdeklődsz a könyv és a digitális oktatócsomag iránt.

Comments (3):

 1. László Petővári

  March 15, 2021 at 8:39 pm

  Kedves Márk Szávin!
  Mindenekelőtt gratulálok a munkádhoz, és a pályafutásodhoz!
  Szeretnék megrendelni egy példányt az oktatócsomagból.
  Az általam vezetett Danubia Alapfokú Művészeti Iskolával regisztrált tagok vagyunk az oldalon. Egyéb termékekről örömmel vesszük a tájékoztatást.

  Üdvözlettel:
  Petővári László

  Megrendelő:
  Danubia Alapfokú Művészeti Iskola
  6500 Baja, Katona J. u. 3.

  Szállítási cím u.a.

  Reply
 2. Szávin Márk

  March 17, 2021 at 9:31 am

  Kedves László!

  Köszönöm az elismerő szavakat! Remélem, hogy a tanárok és a gyerekek is élvezni fogják a könyv játékait, feladványait.

  Ha bármilyen kérdés felmerül, az education[kukac]learningchess.net címre várom.

  Üdvözlettel,
  Szávin Márk

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *