Gratis registrering

Registrer deg gratis for å få adgang til flere gratis leksjoner, ubegrenset antall blandede oppgaver, og de nye stormesterleksjonene. Kun registrerte brukere kan låse opp leksjoner.


Gjør det lett
STEG 1 – REGISTRER DEG

Bruk Facebook for å logge inn, eller fyll inn skjemaet og bekreft e-posten din

STEG 2 – GRATIS START

Lær fra stormestere
helt gratis

LearningChess.net_Sign_Up