Zásady ochrany údajov

Ochranu vášho súkromia a osobných údajov berieme vážne. Konáme principiálne a vždy v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Predmetné zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, akým spôsobom chránime a zaobchádzame s údajmi, ktoré nám poskytnete, keď využívate našu webovú stránku.

Zbierame a zhromažďujeme informácie, ktoré automaticky poskytuje váš internetový prehliadač. Patria sem: typ a verzia internetového prehliadača, operačný systém, webové stránky odkazujúceho servera alebo čas odozvy servera.

Avšak, informácie o návštevníkoch stránky nezbierame pomocou permanentných súborov cookie a obrazových príznakov (pixel tags).

Zbierame a zhromažďujeme najdôležitejšie kroky daného riešenia, aby sme zvýšili efektivitu procesu výučby a mali možnosť identifikovať bežné používateľské problémy. Budeme tak vedieť, akým spôsobom systém ďalej rozvíjať.

Dané údaje nemožno priradiť ku konkrétnej osobe ani sa nezlúčia s inými zdrojmi. Po štatistickom vyhodnotení sa všetky údaje vymažú.

Dôležité: pri použití mimoriadne bezpečnej platobnej metódy PayPal nezískavame a teda nezbierame ani nezhromažďujeme údaje týkajúce sa platobných kariet.

Naším záväzkom je, aby boli vaše informácie v bezpečí. Zaviedli sme a uplatňujeme primerané fyzické a elektronické postupy, aby sme zabránili neoprávneným prístupom a chránili informácie, ktoré zhromažďujeme.

Vaše osobné údaje neposkytneme tretím stranám, okrem prípadu, že tak bude vyžadovať zákon. Všetky údaje zhromažďujeme iba do technicky potrebnej miery.

Vaša dôvera je pre nás veľmi dôležitá a sme pripravení kedykoľvek vám poskytnúť bližšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.