Zásady ochrany os. údajů

Ochranu vašeho soukromí a osobních informací bereme vážně, přičemž jednáme striktně a bez výjimky v souladu se zákony na ochranu údajů. Níže uvedené zásady ochrany soukromí vysvětlují, jak používáme a chráníme informace, které nám při užívání našich internetových stránek poskytnete.

Shromažďujeme a archivujeme informace, které váš internetový prohlížeč předává automaticky. Patří mezi ně typ a verze internetového prohlížeče, operační systém, webové stránky odkazujícího serveru nebo čas dotazu serveru.

NESHROMAŽĎUJEME však informace o návštěvnících použitím permanentních souborů cookie a tagů obrazových bodů.

Shromažďujeme a archivujeme nejdůležitější kroky řešení úloh za účelem zvýšení efektivity procesu výuky, abychom zjistili typické uživatelské problémy a získali vodítko, jak náš systém dále vyvíjet.

Získané údaje nelze přiřadit určité osobě. Získané údaje nebudou slučovány s jinými zdroji. Po statistickém vyhodnocení budou veškeré údaje vymazány.

Důležité: používáním mimořádně bezpečné platební metody PayPal nezískáváme (a proto nemůžeme shromažďovat ani archivovat) žádné údaje související s platební kartou.

Zavazujeme se zajistit, že vaše informace budou bezpečné. Máme a využíváme vhodné fyzické a elektronické postupy za účelem prevence neoprávněného přístupu a zajištění a zabezpečení informací, které shromažďujeme.

Vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám, pokud to po nás nebude vyžadovat zákon. Veškeré údaje shromažďujeme pouze v technicky nezbytném rozsahu.

Vaše důvěra je pro nás velmi důležitá. Proto jsme připraveni kdykoliv vám poskytnout další informace týkající se zpracování vašich osobních údajů. Máte-li jakékoliv dotazy, na které toto krátké vysvětlení neposkytuje odpověď, anebo si přejete získat o některém z těchto témat podrobnější informace, prosím kontaktujte nás.