Vyberte si jazyk

Menu

Správa výuky – Průvodce pro učitele

Learning Management System (LMS) je jednou z nejdůležitějších součástí našeho řešení pro výuku šachu. Učitelé, kteří si ještě nezakoupili licence pro studenty, mohou také vyzkoušet funkce LMS v demo módu, aby lépe porozuměli celému programu. (Přihlaste se zdarma a Kontaktujte nás pokud chcete nastavit demo mód na vašem účtu.)

Learning Management - Scholastic Chess Student Overview


Learning Management - Scholastic Chess Solution for a Teacher and School

Učitelé, kteří vlastní licence pro studenty získávají ‘Administrátorská práva’. Mohou přidávat skupiny, studenty (není potřeba email ani jiné osobní údaje) a učitele se standardním přístupem do skupin. Učitelé se standardním přístupem ke skupině mohou sledovat pokroky studentů ve skupině, ale nemohou měnit data (například smazat studenta).

Identifikátor učitele

Správa výuky (Přehled studentů)

Pokrok studenta

Přidat skupinu / Změnit jméno skupiny / Smazat skupinu

Přidat učitele / Smazat učitele

Přidat studenta / Importovat studenty

Upravit studenta / Smazat studenta / Prodloužit licenci

Licence

Exportovat data studenta

Exportovat tabulku (Tabulka s přehledem)

Obnovit heslo


Identifikátor učitele

Při prvním přihlášení do LMS (kliknutím na Správa výuky v rozbalovacím menu přístupném po kliknutí na ‘Ahoj, Jméno’) si musíte zvolit unikátní identifikátor učitele. Tento identifikátor bude součástí uživatelského jména studentů, které budou používat při přihlášení. Příklad uživatelského jména: JanN@VÁŠIDENTIFIKÁTOR
Důležité: Uživatelská jména studentů nejsou emailové adresy. Od dětí nevyžadujeme emailové adresy, což je i uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Krokem následujícím po vytvoření unikátního identifikátoru učitele je vytvoření skupin pomocí funkce Přidat skupinu v nabídce Správa skupiny. Dále můžete přidávat studenty do skupin, a to buď zadáváním jednotlivých studentů nebo importem více studentů najednou z textového souboru nebo souboru aplikace Excel pomocí funkce Importovat studenty. Nakonec můžete přidat další učitele do skupin. (Pokud jste jediným učitelem ve svých skupinách, není nutné přidávat další učitele, protože máte přístup ke všem funkcím díky svým administrátorským právům.)

Learning Management - Define Scholastic Chess Teacher ID


Správa výuky (Přehled studentů)

LMS se zobrazí po přihlášení, dále kliknutí na jméno v pravém horním rohu (Ahoj, Jméno) a vybráním Správa výuky z rozbalovacího menu.


Kliknutím na jméno studenta můžete změnit jeho data.

Tabulku můžete seřadit podle kterékoliv kategorie kliknutím na šipky v záhlaví.

Learning Management - Scholastic Chess Student Overview


Pokrok studenta

Procentuální hodnoty v prvních třech sloupcích (Level 1, Level 2, Level 3) ukazují pokrok studenta v příslušném kurzu. Na následující stránce můžete vidět pokrok v jednotlivých lekcích. Kliknutím na šipku ukazující dolů za jménem lekce si můžete zobrazit spotřebovaný čas, procento špatných odpovědí, využití nápovědy a žádosti o řešení.

Learning Management - Look at Scholastic Chess Student Courses.JPG


Přidat skupinu / Změnit jméno skupiny / Smazat skupinu

Tato funkce je přístupná z nabídky Správa skupiny. V LMS jsou studenti přiřazeni do skupin. Proto musíte před přidáním studentů nejdříve vytvořit skupinu. Skupinu jednoduše vytvoříte tím, že jí dáte jméno. Jméno skupiny můžete kdykoliv změnit, a můžete také smazat skupiny, ve kterých nejsou žádní studenti. Takže pokud budete chtít smazat skupinu, smažte z ní nejdříve všechny studenty prosím.

Learning Management - Modify Scholastic Chess Group


Přidat učitele / Smazat učitele

Tato funkce je přístupná z nabídky Správa skupiny. Ke skupině je možné přiřadit více učitelů se standardním přístupem. Učitelé se standardním přístupem si mohou prohlížet pokrok studentů a data jejich řešení, ale data nemohou měnit. Přidat nebo smazat učitele můžete kdykoliv zadáním emailové adresy.

Learning Management - Add Scholastic Chess Teacher


Přidat studenta / Importovat studenty

Po přidání skupin a učitelů do LMS můžete přiřazovat studenty do skupin. Tato funkce je přístupná z Přehledu kliknutím na tlačítko Přidat studenty. Tady se vytvoří i přihlašovací informace (uživatelské jméno, heslo). Důležité: Uživatelská jména vašich studentů budou mít následující tvar: Jméno@VÁŠIDENTIFIKÁTOR. VÁŠIDENTIFIKÁTOR byl přiřazen při prvním použití LMS, takže ho nemusíte znovu zadávat. Jako první část uživatelského jména doporučujeme použít kombinaci křestního jména a prvního písmene příjmení (např. JanN@VÁŠIDENTIFIKÁTOR), ale volba je na vás.

Přidat studenta: Jednotlivé studenty můžete přidat pomocí funkce Přidat studenta. Musíte vybrat skupinu a licenci, kterou chcete použít, potom musíte vytvořit uživatelské jméno (@VÁŠIDENTIFIKÁTOR už je vyplněn) a heslo. Vyplnění křestního jména, příjmení, pohlaví a data narození je volitelné.

Learning Management - Add a Scholastic Chess Student


Importovat studenty: Funkce Importovat studenty umožňuje přidat více studentů najednou. Musíte vybrat skupinu a licenci, kterou chcete použít, potom můžete zkopírovat a vložit (copy & paste) data studentů do okna v daném pořadí na jednotlivé řádky. Použijte prosím tabulátor (klávesa Tab) jako oddělovač jednotlivých sloupců. Také můžete kopírovat data obsahující konce řádků (stisk klávesy Enter) a tabulátory z textových souborů nebo souborů aplikace Excel. Pouze uživatelské jméno (bez @VÁŠIDENTIFIKÁTOR) a heslo jsou vyžadovány, křestní jméno, příjmení, pohlaví a datum narození jsou volitelné. Pro pohlaví použijte hodnoty Male nebo Female, nebo ho nevyplňujte. Prosím importujte datum narození ve třech sloupcích oddělených tabulátorem ve formátu DD MM RRRR.

Learning Management - Import Scholastic Chess Students


Upravit studenta / Smazat studenta / Prodloužit licenci

Kliknutím na jméno studenta v prvním sloupci získáte přístup k výše uvedeným funkcím. Veškerá data o studentovi můžete upravit po kliknutí na tlačítko Upravit studenta. Tato funkce vám také umožňuje obnovit studentovo heslo.

Studenta můžete ze systému odstranit pomocí funkce Smazat studenta. Po úspěšném smazání studenta bude k vašim dostupným licencím jedna přidána. Studenta je možné smazat pouze v případě, že ještě nezačal žádnou lekci. Studenta je také možné smazat pomocí funkce Smazat prošlé licence, ale v tomto případě nebude licence přidána.

Dobu po kterou má student přístup do systému je možné prodloužit použitím nové licence. Mějte prosím na vědomí, že licence použitá k prodloužení přístupu musí mít datum vypršení pozdější než aktuální datum. Po prodloužení bude stávající aktivní licence ztracena.

Learning Management - Manage Scholastic Chess Student


Licence

Tato funkce je přístupná z obrazovky Přehled kliknutím na tlačítko Licence. Informace o vašich licencích si můžete prohlédnout v přehledové tabulce, například kolik licencí máte k dispozici, kolik licencí jste použili atd.
Důležité: Licence, které ještě nebyly použity, budou automaticky obnoveny v den svého vypršení.

Learning Management - Scholastic Chess Licenses


Exportovat data studenta

Tato funkce je přístupná z přehledu kliknutím na tlačítko Exportovat studenty. Data budou exportována do textového souboru s položkami oddělenými tabulátorem.

Learning Management - Export Student Data


Exportovat tabulku (Tabulka s přehledem)

Tato funkce je přístupná z přehledu kliknutím na tlačítko Exportovat tabulku. Data z přehledu Správy výuky budou exportována do textového souboru s položkami oddělenými tabulátorem.

Learning Management - Export this Table - Screen

Learning Management - Export this Table - Excel


Obnovit heslo

Studenti někdy mohou zapomenout heslo. LMS obsahuje automatickou proceduru, která urychluje proces obnovení hesla. Studenti musí kliknout na odkaz Zapomenuté heslo na přihlašovací stránce a vyplnit své uživatelské jméno do příslušného pole. Po kliknutí na tlačítko Odeslat systém automaticky pošle email učiteli, který poté může obnovit heslo pomocí funkce Správa studentů.

Learning Management - Scholastic Chess Student Forgotten Password